Overzicht maatregelen en effecten ter bestrijding van files

Nederland is murw gemaakt na 40 jaar gekibbel over de filebestrijding. Partijpolitiek, korte termijnvisies, heilige huisjes en héél veel onderzoeken, maken filebeleid tot het dikste dossier in politiek Den Haag. Twee uitersten, wie weet het tij van de files te keren? Het Kabinet – met verkeersminister Schultz voorop – wil meer asfalt, of het mobiliteitsplan van Milieudefensie die meent dat meer asfalt een achterhaalde strategie is en slecht voor de leefbaarheid? Mijn dogma: de filedruk lossen we alleen op met een combinatie van maatregelen. Niet moeilijk, complex of duur, mits je de juiste keuzes maakt! Bekijk de matrix en kies jouw ‘winning combination.’ De vijfpuntenschaal is een indicatie van het verwachte positieve effect: 1 is laag en 5 is hoog. In dit overzicht hanteer ik de 20-procentsregel: 20 procent minder auto’s is 30 procent minder file.
Opmerkingen en aanvullingen hoor ik graag!
(Klik op de koptitels om te sorteren)

Ron Zwetsloot
Ervaringsdeskundige

[table "1" seems to be empty /]
Geplaatst in Columns, Files | Getagged , | Een reactie plaatsen

Financiële prikkel en wegwerken regeltjes leidt tot filereductie

Enkele voorbeelden uit landelijke dagbladen van 15 maart die aangeven dat de automobilist best bereid is om de spits te mijden mits daar een vergoeding tegenover staat en de baas bereid is om belemmerende regels weg te werken! Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) wil dat het bedrijfsleven met plannen komt om werknemers de kans te geven thuis te werken, alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken of anderszins automobilisten uit de file te lokken. Het ‘Platform Slim Werken Slim Reizen’ volgt op de regionale initiatieven van filemijden onder het vorige kabinet. Zo kregen automobilisten uit Zoetermeer en Almere tijdens wegwerkzaamheden een vergoeding om niet de auto te pakken of buiten de spits te reizen. De resultaten waren goed. Een vergelijkbaar project – onder de noemer Spitsscoren – vindt plaats in het Rotterdamse Havengebied (A15.) Spitsscoren wordt uitgevoerd in opdracht van De Verkeersonderneming in Rotterdam en al 200.000 chauffeurs ontwijken de spits tussen zes en negen uur. Uiteindelijk hoopt de minister dat 700.000 automobilisten gaan ‘flexrijden.’ De Minister verwacht van het bedrijfsleven dat ze belemmerende regeltjes wegwerkt om een filereductie in de spits van vijf procent te halen.

Ron Zwetsloot
Ervaringsdeskundige

Geplaatst in Files, Thuiswerken | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Thuiswerkfonds als proef om filedruk te verminderen

Eindelijk een proef met kans van slagen om de filedruk te verminderen. Het MKB Noord-Holland start experiment met de provincie, de gemeente Amsterdam en zeven grote bedrijven om de files te lijf te gaan. Doel is om het komende half jaar vijf procent van het autoverkeer uit de Amsterdamse files te halen door werknemers thuis te laten werken. Het experiment begint in april in Amsterdam en wijde omgeving. Ondernemers die meedoen krijgen gedurende een half jaar gratis faciliteiten voor personeel dat de spits mijdt. Uit eerdere proeven blijken werknemers te besparen op reiskosten en nam de productiviteit toe. In totaal worden 1200 thuiswerkplekken ingericht gedurende het project. Met de proef loopt Amsterdam vooruit op een nog op te richten landelijk ‘thuiswerkfonds’, waarin het ministerie van Verkeer vijftien miljoen euro steekt om filemijdend werken aan te moedigen. Het thuiswerkfonds is een idee van D66 in de Tweede Kamer. Het geld moet uit de begroting komen van minister Melanie Schulz (Verkeer). De Tweede Kamer en de regeringspartijen lijken het project te willen steunen.
Zie ook: Digitale Mobiliteit


Geplaatst in Files, Thuiswerken | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Spanje verlaagt maximumsnelheid vanwege hoge olieprijs

In tegenstelling tot Nederland dat de maximumsnelheid gaat verhogen, verlaagt Spanje  per 7 maart 2011 de maximumsnelheid van 120 naar 110 kilometer per uur. De omstreden maatregel heeft te maken met de hoge olieprijs door de onrust in Arabische landen. Spanje haalt 13 procent van zijn olie uit Libië terwijl de productiecapaciteit in dat land met de helft is afgenomen. De maatregel levert de Spanjaarden een  jaarlijks besparing op van 1,4 miljard euro aan benzine en diesel. De oppositie en de Spaanse ANWB vinden dat het volk niet per decreet kan worden gedwongen tot bezuinigingen.

Geplaatst in 130 km | Getagged | Een reactie plaatsen

Pas bij 139 km/u per uur bekeuring

Op 1 maart start een experiment met 130 km/u op de A7 tussen Wognum en de afsluitdijk. Vanaf 1 mei volgen meer wegen waar 130 km/u mag worden gereden. Dit is een goed bericht voor notoire hardrijders, slecht bericht voor de slachtoffers die deze maatregel met zich mee brengt. Door foutmarge en meetcorrectie kunnen autorijders 139 km/u rijden zonder een bekeuring te krijgen. De boete voor 4 km/u te hard rijden op de snelweg is €19,-. Veel automobilisten zullen dat minieme bedrag incalculeren. In de praktijk komt het erop neer dat 145 km/u wordt gereden.  
Over het oprekken van grenzen gesproken!
Bron: website Openbaar Ministerie

Geplaatst in 130 km | Getagged | 2 Reacties