RON ZWETSLOOT?

Geboren op 31 dec 1956. Van 1990 t/m maart 2012 werkzaam geweest bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), laatstelijk als senior productmanager waar ik me vanaf de start bezig heb gehouden met het ontstaan en ontwikkeling van de websites. Bibliotheek- en archiefopleiding gevolgd. Verder van 2003 t/m 2016 respectievelijk bestuurslid en voorzitter geweest van de beroepsvereniging Cascadis, vereniging van webprofessionals in de publieke sector. Vanaf 1 april 2012 ZZP-er en projecten gedaan voor overheidsorganisaties.

Interesses: E-overheid nationaal en internationaal. Trends en ontwikkelingen met betrekking tot internet en mobiliteitsvraagstukken. Hieronder artikelen, columns en onderzoeken die ik heb geschreven of uitgevoerd.
_________________________________________________________________

Retail: stel niet het kanaal, maar het klantgedrag centraal! / Gepubliceerd in Frankwatching 10 april 2012. Inhoud: Retailers die inspelen op het grillige klantgedrag van de consument en aankoophistorie via personalisatie koppelen aan het juiste verkoopkanaal, nemen afstand van de concurrent. Omnichannelstrategieën zijn daarbij voorwaardelijk. (Download het volledig artikel, PDF 192 KB)


Opinieartikel: Zullen we de files even afkaarten? / Ron Zwetsloot, NRC-Next, vrijdag 1 juli 2011. Files afkaarten (PDF 1 Mb)


Column: Traditionele homepage verdwijnt (PDF 30 Kb). Als analogie wordt de website met een supermarkt vergeleken: wie heeft een betere conversie en waarom?


Next step in customer centricity (PDF 165 Kb) / By Ron Zwetsloot (sept 2010).
At the moment, consumers who are browsing the Internet for products to purchase online usually have to visit a large number of websites before they find what they are looking for. With today’s technological possibilities, we could easily turn things around and make this process much more efficient. How? By enabling manufacturers to actively approach consumers that express an interest in buying the type of products they sell. In many cases, consumers already know exactly which features they are looking for in the item they wish to buy. They are basically waiting for an offer that is good to pass up! In this article I suggest a new, customer-centric approach.


Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno 2009: onderzoeksrapport / Ron Zwetsloot, Jacob Boersma, René van Kuijk en Daan van den Broek, februari 2010. Download rapport (PDF 303 Kb)


Functieprofielen voor webprofessionals: de standaard voor waardering van de belangrijkste functies in de publieke sector / [initiator en mede-auteur Ron Zwetsloot] .- Cascadis, oktober 2009
Het  Cascadis Functieprofielenboek [PDF 3.2 Mb] maakt duidelijk wat het werk van de webprofessional in overheidsdienst inhoudt. Ook geeft het boek aan in welke salarisschaal de webprofessional kan worden ingedeeld. Een apart hoofdstuk is gewijd aan competentieprofielen.


Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid! / Ron Zwetsloot, juni 2009.
Informatiebeveiliging is een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle implementatie van het NUP. Waar staan overheidsorganisaties in dit proces en wat moet er nog gebeuren vóór 2011 om een veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen websites, overheidsorganisaties en basisregistraties te garanderen?
Download document [PDF, 0.13Mb]
Artikel ook geplaatst in Digitaal Bestuur op 24 juni 2009 en Cascadis website


Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno 2008: onderzoek / Ron Zwetsloot, maart 2009.  (Download Onderzoeksrapport PDF 464 KB)


Column: Homepage: à la carte of buffet?
Gepubliceerd in Computable Overheid/Opinie  op 12 februari 2009. Lees verder


Column: Wie laat de hond uit?
Gepubliceerd in Computable Overheid op 25 november 2007. Lees verder


Column: De elektronische overheid is mensenwerk.
Gepubliceerd in Computable Overheid/Opinie  op 21 april 2008. Lees verder


Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno 2007: onderzoeksrapport / Ron Zwetsloot, september 2007
Inhoud: onderzoek onder webprofessionals bij gemeenten om onafhankelijk vast te stellen hoever Nederlandse gemeenten aan de norm van 70% digitale dienstverlening in 2007 voldoen. 190 (43%) Van de 443 gemeenten hebben aan het onderzoek meegewerkt. 42% Van de gemeenten haalt de norm niet in 2007. 54% Voldoet wel of verwacht deze norm in 2007 te halen. In het gunstigste geval scoort de gemeentelijke overheid een normpercentage van 55%, dat is 15% onder de gestelde norm. Download het onderzoek


Oneven kentekens eerst: rijtijdenspreiding en nog drie tips voor filebestrijding / door Ron Zwetsloot .- NRC-Next, vrijdag 6 april 2007, pagina 16. Download artikel


De Bank Nederlandse Gemeenten en het internet / Informatie Professioneel .- vol. 5, no. 10, p. 28-33 (2001)
Inhoud: beschrijving hoe de BNG in het internettijdperk op veranderingen moet inspelen om (real-time) informatieuitwisseling en webgeoriënteerde financiële toepassingen mogelijk te maken. BNG_en_Internet_IP2001 (PDF 94Kb)


Column: Nieuw paradigma voor de (door) ontwikkeling e-overheid / Gepubliceerd in Weblog Computable Overheid van 2 oktober 2006. nw_paradigma_eoverheid (PDF 152 Kb)


Tussentijds rapport onderzoek 65%-norm bij gemeenten: hoe scoren gemeenten in het kader van de elektronische dienstverlenging in 2007? / Cascadis .- 2006


Elektronische overheid is kansloos zonder centrale regie / door Ron Zwetsloot .- B&G, jaargang 33 (2006) 7-8 p. 32-37.
Inhoud: Een van de doelstellingen van het kabinet Balkenende was een digitale dienstverlening van 65 % in 2007. Het halen van dit percentage zegt echter weinig over de manier waarop digitale dienstverlening is doorvertaald in de organisatiestructuur van de overheid. Download artikel (pdf, 128 kb)


Meer is niet altijd beter: webmanagers pleiten voor kwalitatieve monitor / Ron Zwetsloot en Ferenc Waitz .- Computable Overheid, nr. 4 (2005)
Inhoud: wat maakt een site succesvol? De beroepsvereniging Cascadis pleit voor aanvulling van de huidige kwantitatieve monitors met een kwalitatieve meetmethode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *